Μεταφορές Υψηλών Απαιτήσεων

  • Home
  • Services
  • Μεταφορές Υψηλών Απαιτήσεων

Μεταφορές Υψηλών Απαιτήσεων

Η μακροχρόνια εμπειρία μας και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μας στην εφοδιαστική αλυσίδα, εδραιώνουν τις συνεργασίες μας με πελάτες οι οποίοι αναζητούν μεταφορικό έργο ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, τη δυνατότητα διεκπεραίωσης ειδικών παραμέτρων στις μεταφορές και παραδόσεις των Εμπορευμάτων τους, την έγκαιρη πληροφόρηση σεβόμενοι τα δεδομένα  Προσωπικού χαρακτήρα Δεδομένων, την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα.

Η εταιρία μας εναρμονίζεται συνεχώς με διεθνείς κανονισμούς και σας εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις στο βέλτιστο κόστος και στον καλύτερο χρόνο, σύμφωνα με τον κώδικα Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Υπεύθυνης Φροντίδας, και σε πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεών της, μέσω  Πολιτικής Εταιρικής Ευθύνης.

fdafdafafa

Επικοινωνήστε μαζί μας