Ιστορικό: Services

Air-Freight

Μεταφορές Μηχανών & Μηχανημάτων

We can arrange and provides with the comprehensive service in the sphere of urgent, valuable, fragile or any cargoes conscientious accelerated delivery by air.
Air-Freight

Υπηρεσίες 3PL

We can arrange and provides with the comprehensive service in the sphere of urgent, valuable, fragile or any cargoes conscientious accelerated delivery by air.

Μεταφορές Υψηλών Απαιτήσεων

Η μακροχρόνια εμπειρία μας και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μας στην εφοδιαστική αλυσίδα, εδραιώνουν τις συνεργασίες μας με πελάτες οι οποίοι αναζητούν μεταφορικό έργο ΥΨΗΛΩΝ…

Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Οι αυξανόμενες πρόσθετες απαιτήσεις αποφυγής ατυχημάτων κατά την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων, για προστασία στον άνθρωπο και το περιβάλλον, μας καθιστά υπεύθυνους να ..

fdafdafafa

Επικοινωνήστε μαζί μας