πραγματικές λύσεις βασισμένες σε πρότυπα

Ολιστική λύση στη μεταφορα επικίνδυνων εμπορευμάτων

Η διαχρονικότητα της εταιρίας μας στον χώρο της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, παρέχει μέσω της συνεχόμενης ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της τήρησης των διαδικασιών, τη λήψη των αντίστοιχων μέτρων ασφαλείας κατά την μεταφορά και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων.

Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Οι αυξανόμενες πρόσθετες απαιτήσεις αποφυγής ατυχημάτων κατά την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων, για προστασία στον άνθρωπο και το περιβάλλον, μας καθιστά υπεύθυνους να ..

Μεταφορές Υψηλών Απαιτήσεων

Η μακροχρόνια εμπειρία μας και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μας στην εφοδιαστική αλυσίδα, εδραιώνουν τις συνεργασίες μας με πελάτες οι οποίοι αναζητούν μεταφορικό έργο ΥΨΗΛΩΝ…

Λοιπές

Υπηρεσίες

Τοποθεσίες

Αθήνα

Τηλ.: +30 210 4825557 / +30 210 5593950

Email: info@bkstrans.gr

Διεύθυνση: Πάροδος Λεωφόρου Κηφισού 76, 12241 Αθήνα

Ώρες Εργασίας:

Τηλ.: +30 2310 546646 / +30 2310 511729

Email: info@bkstrans.gr

Διεύθυνση: Αντωνίου Τρίτση, 570 08, Θεσσαλονίκη

Ώρες Εργασίας:

fdafdafafa

Επικοινωνήστε μαζί μας