Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

  • Home
  • Services
  • Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Οι αυξανόμενες πρόσθετες απαιτήσεις αποφυγής ατυχημάτων κατά την μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων, για προστασία στον άνθρωπο και το περιβάλλον, μας καθιστά υπεύθυνους να υιοθετήσουμε όλες τις νέες μεθόδους πρόληψης και προστασίας.

Η διαχρονικότητα της εταιρίας μας στον χώρο της μεταφοράς αυτών, παρέχει μέσω της συνεχόμενης ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της τήρησης των διαδικασιών τη λήψη των αντίστοιχων μέτρων ασφαλείας κατά την μεταφορά και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων.

fdafdafafa

Επικοινωνήστε μαζί μας